Cevşen-ül Kebir 90. Bab - Oku ve Dinle

Ya men la ya’lemül-ğaybe illa hu Ey gaybı Kendisinden başka kimse bilemeyen,
Ya men la yasrifüs-sûe illa hu Ey kullarından kötülüğü Kendisinden başka kimse defedemeyen,
Ya men la yüdebbirül-emre illa hu Ey işleri Kendisinden başka kimse idâre edemeyen,
Ya men la yağfirüz-zünube illa hu Ey günahları Kendisinden başka kimse mağfiret edemeyen,
Ya men la yukallibül-kalbe illa hu Ey kalpleri Kendisinden başkası değiştiremeyen,
Ya men la yahlukul-halka illa hu Ey mahlûkatı Kendisinden başkası yaratamayan,
Ya men la yutimmün-ni’mete illa hu Ey nîmetleri Kendisinden başkası tamamlayamayan,
Ya men la yünezzilül-ğayse illa hu Ey yağmuru Kendisinden başkası yağdıramayan,
Ya men la yuhyil-mevta illa hu Ey ölüleri kendisinden başkası diriltemeyen,
Ya men la yuğni alet-tahkiki illa hu Ey kullarını kendisinden başkası gerçek zengin kılamayan,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman neccina minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme