Cevşen-ül Kebir 89. Bab - Oku ve Dinle

Ya kafiye külli şey Ey her şeye kâfi,
Ya kaimen ala-külli şey Ey her şeyi idare eden kaim,
Ya men la yüşbihuhu şey Ey hiçbir şey Kendisine benzemeyen,
Ya men la yezidu fi-mülkihi şey Ey mülkünde, irâdesi dışında hiçbir şey artmayan,
Ya men la yenkusu min-hazainihi şey Ey hazînelerinden hiçbir şey eksik olmayan,
Ya men la yehfa aleyhi şey Ey hiçbir şey Kendisine gizli bulunmayan,
Ya men leyse kemislihi şey Ey misli ve benzeri hiçbir şey bulunmayan,
Ya men biyedihi mekalidü külli şey Ey her şeyin anahtarı elinde olan,
Ya men vesiat rahmetühü küllü şey Ey rahmeti her şeyi kuşatan,
Ya men yebka ve yefna küllü şey Ey her şey fâni olduğu halde Kendisi bâkî kalan,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman neccina minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme