Cevşen-ül Kebir 91. Bab - Oku ve Dinle

Ve es’elüke bi-esmaike: Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:
Ya Kaşif Ey belâları kaldıran ve güzellikleri açığa çıkaran Kâşif,
Ya Faric Ey keder ve tasadan kurtarıp ferahlatan Fâric,
Ya Fatih Ey her mevcuda münâsip bir sûret açan ve fetihler müyesser kılan Fâtih,
Ya Nasır Ey kullarına yardım eden Nâsır,
Ya Damin Ey yaratıkların her türlü ihtiyacını üzerine alan Dâmin,
Ya Amir Ey her şeye fıtratının gayesini emreden Âmir,
Ya Nahi Ey her türlü kötülükten sakındıran Nâhî,
Ya Reca Ey kullarının ümidi olan Recâ,
Ya Mürteca Ey kullarının ümit beslediği Mürtecâ,
Ya Azimer-reca Ey kendisine büyük ümitler beslenen Azîmür-Recâ,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman hallısna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme