Cevşen-ül Kebir 88. Bab - Oku ve Dinle

Ve es’elüke bi-esmaike: Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:
Ya Mükrim Ey gerçek ikram sahibi Mükrim,
Ya Muazzim Ey dilediğini büyüten ve eserleriyle büyüklüğünü gösteren Muazzım,
Ya Müna’im Ey mahlûkatını çeşit çeşit nimetlere gark eden Müna’ım,
Ya Mu’ti Ey mahlûkatına lâzım olan her şeyi veren Mu’ti,
Ya Muğni Ey mahlûkatının ihtiyacını giderip zengin kılan Muğnî,
Ya Muhyi Ey canlılara hayat veren Muhyî,
Ya Mübdi Ey mahlûkatı maddesiz ve örneksiz ilk defa yaratan Mübdî,
Ya Mürdi Ey mahlûkatını nimetleriyle hoşnut kılan Murzî,
Ya Münci Ey mahlûkatı her türlü tehlikeden kurtaran Müncî,
Ya Muhsin Ey bol bol iyilikte bulunan Muhsîn,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman neccina minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme