Cevşen-ül Kebir 87. Bab - Oku ve Dinle

Ya habibel-bekkain Ey günahları için ve kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi,
Ya senedel-mütevekkilin Ey kendisine tevekkül edenlerin dayanağı,
Ya hadiyel-mudıllin Ey hak yoldan sapanları hidayete erdiren,
Ya veliyyel-mü’minin Ey müminlerin dost ve sahibi,
Ya enisez-zakirin Ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı,
Ya akderal-kadirin Ey bütün güçlülerden daha güçlü,  
Ya ebsaran-nazırin Ey bütün bakanlardan daha iyi gören,
Ya a’lemel-alimin Ey bütün ilim sahiplerinden daha âlim,
Ya mefzeal-melhufin Ey kederli bîçarelerin kaçıp sığındığı,
Ya ensaran-nasırin Ey bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman neccina minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme