Cevşen-ül Kebir 86. Bab - Oku ve Dinle

Ya men la mülke illa mülkeh Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan,
Ya men la yuhsil-ibadü senaeh Ey kulların senâsını saymakla bitiremediği,
Ya men la tasiful-halaiku celaleh Ey mahlûkatın celâlini vasfedemediği,
Ya men la yüdrikül-ebsaru kemaleh Ey gözlerin kemâlini idrak ve ihâta edemediği,
Ya men la yeblüğul-efhamü sıfateh Ey zekâların sıfatlarına ulaşmakta acze düştüğü,
Ya men la yenalül-efkaru kibriyaeh Ey fikirlerin, kibriyasının hakikatine ulaşamadığı,
Ya men la yuhsinül-insanü nüuteh Ey insanların, sıfatlarını güzelce tavsif edemediği,
Ya men la yuraddül-ibadü kadaeh Ey kulların, hükmünü geri çeviremediği,
Ya men zahara fi-külli şeyin ayatüh Ey her şeyde Kendisini tanıtan deliller açıkça görülen,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman neccina minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme