Cevşen-ül Kebir 80. Bab - Oku ve Dinle

Ve es’elüke bi-esmaike: Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:
Ya Adil Ey gerçek adalet sahibi Âdil,
Ya Kabil Ey rızâsı için yapılan işleri kabul eden Kâbil,
Ya Fadıl Ey her şeyden üstün ve yüce olan Fâdıl,
Ya Fail Ey her işin hakiki yapıcısı olan Fâil,
Ya Kafil Ey yaratıkların her işini üzerine alan Kâfil,
Ya Cail Ey her şeyi meydana getiren Câil,
Ya Kamil Ey her bakımdan eksiksiz olan Kâmil,
Ya Fatır Ey mahlûkatı yokluk karanlıklarından varlık nûruna çıkaran Fâtır,
Ya Talib Ey kulları için hayır murat eden ve onları dergâhına çağıran Tâlib,
Ya Matlub Ey kullarının, rızasına ermek ve cemalini görmek için can attığı Matlûb,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman neccina minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme