Cevşen-ül Kebir 81. Bab - Oku ve Dinle

Ya men en’ame bi-havlih Ey güç ve havliyle nimet veren,
Ya men ekreme bi-tavlih Ey geniş ve bol imkânlarıyla ikram eden,
Ya men âde bi-lütfih Ey tekrar tekrar lütufta bulunan,
Ya men teazzeze bi-kudretih Ey kudretiyle her yerde izzetini gösteren,
Ya men kaddera bi-hikmetih Ey her şeyi hikmetiyle ölçüp biçen,
Ya men hakeme bi-tedbirih Ey tedbîriyle hükmeden,
Ya men debbera bi-ilmih Ey ilmiyle her şeyi idare eden,
Ya men tecaveze bi-hilmih Ey hilim ve yumuşaklığıyla kullarını cezalandırmaktan vazgeçen,
Ya men dena fi-uluvvih Ey yüceliğiyle beraber kullarına yakın olan,
Ya men ala fi-dünüvvih Ey yakınlığında yüceliği tezâhür eden,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman neccina minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme