Cevşen-ül Kebir 79. Bab - Oku ve Dinle

Ya zel-cudi ven-niam Ey cömertlik ve nimetler sahibi,
Ya zel-fadli vel-kerem Ey fazıl ve kerem sahibi,
Ya zel-be’si ven-nekam Ey şiddetli belâ ve çetin azaplar sahibi,
Ya halikal-levhi vel-kalem Ey Levh-i Mahfûz ve Kalemi yaratan,
Ya bariez-zerri ven-nesem Ey zerreyi, hoş rüzgârları ve nefesleri yaratan,
Ya mülhimel-arabi vel-acem Ey bütün kullarına ilhamda bulunan,
Ya kaşifed-durri vel-elem Ey zarar ve elemi gideren,
Ya alimes-sirri vel-himem Ey gizli sır ve kaygıları bilen,
Ya men lehül-beytü vel-haram Ey Kâbe-i Muazzama ve Harem-i Şerîfin sahibi,
Ya men yahlükul-eşyae minel-adem Ey eşyayı yoktan yaratan,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman neccina minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme