Cevşen-ül Kebir 64. Bab - Oku ve Dinle

Ve es’elüke bi-esmaike: Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:
Ya Gaffar Ey çok affeden Gaffâr,
Ya Settar Ey bütün ayıpları örten Settâr,
Ya Kahhar Ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden Kahhâr,
Ya Cebbar Ey istediğini zorla yaptıran Cebbâr,
Ya Sabbar Ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren Sabbâr,
Ya Rezzak Ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran Rezzâk,
Ya Fettah Ey her şeyi hikmetle açan Fettâh,
Ya Allam Ey her şeyi çok iyi bilen Allâm,
Ya Vehhab Ey bol bol hediyeler veren Vehhâb,
Ya Tevvab Ey bütün tövbeleri kabul eden Tevvâb,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman neccina minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

1 yorum: