Cevşen-ül Kebir 65. Bab - Oku ve Dinle

Ya men halekani ve sevvani Ey beni yaratıp âzâlarımı düzene koyan,
Ya men razekani ve rabbani Ey bana rızık veren ve terbiye eden,
Ya men et’ameni ve sekani Ey beni yedirip içiren,
Ya men karrabeni ve ednani Ey beni kendisine yaklaştırıp yakın kılan,
Ya men asameni ve kefani Ey beni günah tehlikelerinden koruyup bana kâfi gelen,
Ya men hafizani ve kelani Ey beni muhafaza edip ayıplarımı örten,
Ya men veffekani ve hedani Ey bana tevfîk edip hidâyet eden,
Ya men eazzeni ve ağnani Ey beni azîz kılıp ihtiyaçlarımı gideren,
Ya men emateni ve ahyani Ey beni öldürüp dirilten,
Ya men aneseni ve avani Ey bana ünsiyet verip rızıklandıran,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman neccina minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme