Cevşen-ül Kebir 63. Bab - Oku ve Dinle

Ya daimel-beka Ey bekası dâim olan,
Ya ğafirel-hata Ey hatâları bağışlayan,
Ya samiad-dua Ey duâları işiten,
Ya vasial-ata Ey ihsânı geniş olan,
Ya rafias-sema Ey gökleri yükselten,  
Ya kaşifel-bela Ey belâları defeden,  
Ya azimes-sena Ey medih ve senâsı büyük olan,
Ya kadimes-sena Ey varlığının parıltısı kadîm olan,
Ya kesirel-vefa Ey vefâsı çok olan,
Ya şerifel-ceza Ey mükâfatı şerefli olan,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman neccina minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme