Cevşen-ül Kebir 6. Bab - Oku ve Dinle

Ya men tevadaa küllü şeyin li-azametih
Ey azametine her şeyin boyun eğdiği,
Ya menistesleme küllü şeyin li-kudretih
Ey kudretine her şeyin teslim olduğu,
Ya men zelle küllü şeyin li-izzetih
Ey izzetine karşı her şeyin zelîl olduğu,
Ya men hadaa küllü şeyin li-heybetih
Ey heybetine her şeyin itaat ettiği,
Ya menin-kade küllü şeyin li-mülketih
Ey saltanatına karşı her şeyin inkıyat ettiği,
Ya men dane küllü şeyin min-mehafetih
Ey korkusundan her şeyin kendisine boyun eğdiği,
Ya menin-şakkatil-cibalü min-haşyetih
Ey korkusundan dağların yarıldığı ve parçalandığı,
Ya men kametis-semavatü bi-emrih
Ey emriyle göklerin ayakta durduğu,
Ya menis-tekarratil-ardu bi-iznih
Ey izniyle yerin karar kıldığı,
Ya men la ya’tedi ala ehli memleketih
Ey memleketinin ahâlisine zulmetmeyen,
Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme