Cevşen-ül Kebir 7. Bab - Oku ve Dinle

Ya ğafirel-hataya Ey hataları mağfiret eden,
Ya kaşifel-belaya Ey belaları kaldıran,
Ya müntehar-recaya Ey ümitler kendisinde son bulan,
Ya müczilel-ataya Ey ihsanı bol veren,
Ya vasial-hedaya Ey hediyeleri geniş olan,
Ya razıkal-beraya Ey mahlûkata rızık veren,
Ya kadıyel-münaya Ey ölümlere karar veren,
Ya samiaş-şekaya Ey şikâyetleri işiten,
Ya baises-seraya Ey askerler gönderen,
Ya mutlikel-üsera Ey esirleri salıveren,
Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme