Cevşen-ül Kebir 5. Bab - Oku ve Dinle

Ve es’elüke bi-esmaike: Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:
Ya Hannan Ey sonsuz merhamet sahibi olan Hannân,
Ya Mennan Ey hakiki iyilik ve ihsan sahibi Mennân,
Ya Deyyan Ey kullarının amellerine karşılık veren Deyyân,
Ya Gufran Ey bağışlaması bol olan Ğufrân,
Ya Burhan Ey kullarına yol gösteren Burhân,
Ya Sultan Ey gerçek saltanat sahibi Sultân,
Ya Sübhan Ey bütün kusur ve noksanlardan uzak olan Sübhân,
Ya Müstean Ey kendinden yardım istenen Müsteân,
Ya Zel-menni vel-beyan Ey nîmet ve beyân sahibi,
Ya Zel-eman Ey emniyet ve emân sahibi,
Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme