Cevşen-ül Kebir 56. Bab - Oku ve Dinle

Ve es’elüke bi-esmaike: Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:
Ya Afüvv Ey kullarını çok çok affeden Afüvv,
Ya Gafur Ey kullarının günahlarını bağışlayan Gafûr,
Ya Vedud Ey itaatkâr kullarını çok seven Vedûd,
Ya Şekur Ey rızâsı için yapılan işleri bol sevapla karşılayan Şekûr,
Ya Sabur Ey âsileri hemen cezâlandırmayıp, çok sabreden Sabûr,
Ya Rauf Ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen Raûf,
Ya Atuf Ey kullarına karşı pek merhametli olan Atûf,
Ya Kuddus Ey bütün mahlûkatı maddî ve manevî kirlerden arındıran Kuddüs,
Ya Hayy Ey gerçek hayat sahibi olan Hayy,
Ya Kayyum Ey gökleri, yeri ve bütün mahlûkatı ayakta tutan Kayyûm,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme