Cevşen-ül Kebir 57. Bab - Oku ve Dinle

Ya men hüve fis-semai azametuh Ey semâda azameti görülen,
Ya men hüve fil-ardi ayatüh Ey yerde âyetleri tecellî eden,
Ya men hüve fi-külli şeyin delailüh Ey her şeyde delilleri bulunan,
Ya men hüve fil-bihari acaibüh Ey denizde acâip sanatları bulunan,
Ya men yebdeul-halka sümme yuiduh Ey mahlûkatı ilk defa yaratıp, öldükten sonra tekrar dirilten,
Ya men hüve fil-cibali hazainuh Ey dağlarda hazineleri bulunan,
Ya men ahsene külli şey’in halakah Ey yarattığı her şeyi en güzel yapan,
Ya men ileyhi yurceül-emrü küllüh Ey bütün işler kendisine dönen,
Ya men zahera fi-külli şey’in lütfüh Ey her şeyde lütfü açıkça görünen,
Ya men yuarrifül-halaika kudreteh Ey mahlûkatına kudretini tanıtan,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme