Cevşen-ül Kebir 55. Bab - Oku ve Dinle

Ya men lehül-meselül-a’la Ey en yüce misâller Kendisine ait olan,
Ya men lehüs-sıfatül-ula Ey en yüce sıfatlar Kendisine ait olan,
Ya men lehül-ahiretü vel ula Ey âhiret ve dünya Kendisine âit olan,
Ya men lehül-Cennetül-Me’va  Ey Cennetül-Mevâ’nın sahibi,
Ya men lehün-naru vel-leza Ey Cehennem ve ateşin sahibi,
Ya men lehül-ayatül-kübra Ey en büyük âyetler sahibi,
Ya men lehül-esmaül-hüsna Ey en güzel isimler sahibi,
Ya men lehül-hükmü vel-kada Ey hüküm ve kazâ sahibi,
Ya men lehüs-semavatül-ula Ey yüce göklerin sahibi,
Ya men lehül-arşu ves-sera Ey arş ve yerin sahibi,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme