Cevşen-ül Kebir 54. Bab - Oku ve Dinle

Ya men lahika fi-külli şeyin ilmüh Ey ilmi her şeye ulaşan,
Ya men nefeze bi-külli şeyin basaruh Ey basarı her şeye nüfûz eden,
Ya men belağat ila-külli şeyin kudretüh Ey kudreti her şeye bâliğ olan,
Ya men la yuhsil-ibadü na’maeh Ey nîmetleri sayılamayan, 
Ya men la teblüğul-halaiku şükreh Ey mahlûkatın gerçek şükrüne erişemediği,
Ya men la tüdrikül-efhamu celaleh Ey zihinlerin, yüceliğini idrak edemediği,
Ya men la tenalül-evhamü künheh Ey hayallerin, hakîkatine erişemediği,
Ya menil-azametü vel-kibriyau ridauh Ey azamet ve kibriyâ örtüsü olan,
Ya menil-heybetü ves-sultanü behauh Ey heybet ve saltanat güzelliği olan,
Ya men teazzeze bil-izzi bekauh Ey bekası izzetle yücelenen
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme