Cevşen-ül Kebir 4. Bab - Oku ve Dinle

  Ya men lehül-izzü vel-cemal
Ey izzet ve güzelliğin gerçek sahibi,
Ya men lehül-mülkü vel-celal
Ey mülk ve celâlin gerçek sahibi,
Ya men lehül-kudretü vel-kemal
Ey kudret ve kemâlin gerçek sahibi,
Ya men hüvel-kebirül-müteal
Ey büyük ve yüce olan,
Ya men hüve şedidül-mihal
Ey şiddetli azap sahibi olan,
Ya men hüve şedidül-ikab
Ey ikâbı şiddetli olan,
Ya men hüve seriül-hisab
Ey hesâbı süratli gören,
Ya men hüve indehü hüsnüs-sevab
Ey katında güzel mükafatı bulunan,
Ya men hüve indehü ümmül-kitab
Ey katında Ümmül-Kitap bulunan,
Ya men hüve yünşiüs-sehabes-sikal
Ey rahmet yüklü bulutları yaratan,
Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme