Cevşen-ül Kebir 49. Bab - Oku ve Dinle

Ve es’elüke bi-esmaike: Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:
Ya Münevvil Ey kullarına nîmet ihsan eden Münevvil,
Ya Mufassıl Ey bütün müşkülleri halleden ve hak ile bâtılın arasını ayıran Mufassıl,
Ya Mübeddil Ey istediğini istediği şekilde değiştiren Mübeddil,
Ya Müsehhil Ey zorlukları kolaylaştıran Müsehhil,
Ya Müzellil Ey istediğini zelîl kılan ve mahlûkatına boyun eğdiren Müzellil,
Ya Münezzil Ey kitaplar ve bereketler indiren; dilediğinin rütbesini alçaltan Münezzil,
Ya Muhavvil Ey kâinattaki bütün işleri döndüren ve kullarını halden hâle sevk eden Muhavvil,
Ya Mücemmil Ey her şeyi münâsip şekilde güzelleştiren Mücemmil,
Ya Mükemmil Ey her şeyi kemâle erdiren Mükemmil,
Ya Mufaddıl Ey istediğini istediğine üstün kılan Mufaddıl,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme