Cevşen-ül Kebir 48. Bab - Oku ve Dinle

Ya men atauhu şerif Ey bağış ve ihsânı şerefli olan,
Ya men fi’lühü latif Ey fiili latîf olan,
Ya men lütfuhu mukim Ey lütfü dâim olan,
Ya men ihsanuhu kadim Ey ihsânı kadîm olan,
Ya men kavlühü hak Ey sözü hak olan,
Ya men va’dühü sıdk Ey vaadi doğru olan,
Ya men afvühü fadl Ey affı fazıl olan,
Ya men azabühü adl Ey azâbı adâlet olan,
Ya men zikruhu hulv Ey zikri tatlı olan,
Ya men ünsühü leziz Ey dostluğu lezzetli olan,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme