Cevşen-ül Kebir 50. Bab - Oku ve Dinle

Ya men yera vela yüra Ey her şeyi gören, fakat kendisi görülmeyen,
Ya men yahluku vela yuhlak Ey her şeyi yaratan, fakat kendisi yaratılmayan,
Ya men yehdi vela yuhda Ey her şeye yol gösteren, fakat kendisi yol gösterilmeye muhtaç olmayan,
Ya men yuhyi vela yuhya Ey hayat veren, fakat kendisi hayat verilmeye muhtaç olmayan,
Ya men yut’imu vela yut’am Ey her şeyi doyuran, fakat kendisi doyurulmaktan münezzeh olan,
Ya men yüciru vela yücar Ey her şeyi koruyan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan,
Ya men yakdı vela yukda aleyh Ey her şey hakkında karar veren, fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen,
Ya men yahkümu vela yuhkemu aleyh Ey hüküm veren, fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen,
Ya men lem yelid velem yuled Ey doğurmayan ve doğmayan
Ve lem yekün lehü küfüven ehad Ey hiçbir şey kendisine denk olmayan
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme