Cevşen-ül Kebir 47. Bab - Oku ve Dinle

Ya nuran-nur Ey nurların nuru,
Ya münevviran-nur Ey nurları nurlandıran,
Ya musavviran-nur Ey nurlara sûret ve şekil veren,
Ya halikan-nur Ey nurları yaratan,
Ya mukaddiran-nur Ey nurları takdir eden,
Ya müdebbiran-nur Ey nurları idâre eden,
Ya nuran kable külli nur Ey bütün nurlardan evvel olan Nur,
Ya nuran ba’de külli nur Ey bütün nurlardan sonra da var olan Nur,
Ya nuran fevka külli nur Ey bütün nurların üstünde olan Nur,
Ya nuran leyse mislehu nur Ey hiçbir nûrun Kendisine benzemediği Nur,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme