Cevşen-ül Kebir 46. Bab - Oku ve Dinle

Ya ğaliben ğayra mağlub Ey mağlûp olmayan Galip,
Ya sanian ğayra masnu Ey yaratılmış olmayan Sanatkâr,
Ya halikan ğayra mahluk Ey mahlûk olmayan Yaratıcı,
Ya maliken ğayra memluk Ey sahip olunamayan Mülk Sahibi,
Ya kahiran ğayra makhur Ey kendisine üstün gelinemeyen Kahir,
Ya rafian ğayra merfu Ey yükseltilmekten münezzeh Yükseltici,
Ya hafizan ğayra mahfuz Ey korunmayan Koruyucu,
Ya nasiran ğayra mensur Ey yardım edilmeyen Yardım Edici,
Ya şahiden ğayra ğaib Ey gaip olmayan Şahit,
Ya kariben ğayra baid Ey uzak olmayan yakın,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme