Cevşen-ül Kebir 45. Bab - Oku ve Dinle

Ve es’elüke bi-esmaike: Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:
Ya Karib Ey her şeye her şeyden daha yakın olan Karîb,
Ya Rakib Ey bütün mahlûkatını gözetleyen Rakîb,
Ya Habib Ey müminlerin sevgilisi olan Habîb,
Ya Mucib Ey kullarının duâlarına cevap veren Mucîb,
Ya Hasib Ey kullarının bütün fiillerinin hesâbını gören Hasîb,
Ya Tabib Ey bütün dertlere devâ veren Tabîb,
Ya Basir Ey her şeyi bütün incelikleriyle gören Basîr,
Ya Habir Ey her şeyden haberdar olan Habîr,
Ya Münir Ey her şeyi nûruyla aydınlatan Münîr,
Ya Mübin Ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan Mübîn,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme