Cevşen-ül Kebir 99. Bab - Oku ve Dinle

Ya rabbel-erbab Ey rablık iddia edenlerin ve bütün terbiyecilerin Rabbi,
Ya müfettihal-ebvab  Ey bütün kapıları açan,
Ya müsebbibel-esbab Ey sebepler tasarrufunda bulunan,
Ya mu’tıyes-sevab Ey sevapları veren,
Ya mülhimes-savab Ey doğruları ilham eden,
Ya münşies-sehab Ey bulutları yoktan yaratan,
Ya şedidel-ikab Ey azap ve ikabı şiddetli olan,
Ya serial-hisab Ey hesabı süratli gören,
Ya men lehül-iyab Ey dönüş kendisine olan,
Ya ğafuru ya tevvab Ey bağışlayan ve tövbeleri kabul eden,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman hallısna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme