Cevşen-ül Kebir 98. Bab - Oku ve Dinle

Ya men hüve ilmühü sabık Ey her şeyi var olmadan bilen,
Ya men hüve va’dühü sadık Ey vaadi doğru olan,
Ya men hüve lütfühü zahir Ey lütfü açık olan,
Ya men hüve emrühü ğalib Ey emri üstün ve galip olan,
Ya men hüve kitabuhu muhkem Ey kitabı sağlam olan,
Ya men hüve kadauhu kain Ey kaza ve hükmü var olan,
Ya men hüve kur’anuhu mecid Ey Kur’ân’ı yüce olan,
Ya men hüve mülkühü kadim Ey saltanatı kadîm olan,
Ya men hüve fadluhu mukim Ey fazıl ve keremi dâim olan,
Ya men hüve arşuhu azim Ey Arşı büyük olan,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman hallısna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme