Cevşen-ül Kebir 77. Bab - Oku ve Dinle

Ya zel-arşil-mecid Ey yüce Arşın sahibi,
Ya zel-kavlis-sedid Ey dosdoğru sözün sahibi,
Ya zel-fadlir-reşid Ey yerli yerince yapılan fazıl ve kerem sahibi,
Ya zel-batşiş-şedid Ey kıskıvrak yakalayan şiddetli azap sahibi,
Ya zel-va’di vel-vaid Ey vaad ve tehdit sahibi,
Ya kariben ğayra baid Ey uzak olmayan yakın,
Ya men hüvel-veliyyül-hamid Ey en fazla övgüye lâyık olan dost,
Ya men hüve ala-külli şeyin şehid Ey her şeyi müşahedesi altında tutan,
Ya men hüve leyse bi-zallamin lil-abid Ey kullarına hiçbir şekilde zulmedici olmayan,
Ya men hüve akrebu ileyhi min-hablil-verid Ey kuluna şah damarından daha yakın olan,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman neccina minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme