Cevşen-ül Kebir 76. Bab - Oku ve Dinle

Ve es’elüke bi-esmaike: Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:
Ya Muin Ey kullarına yardım eden Muîn,
Ya Mübin Ey açıklanması gereken her şeyi beyan eden Mübîn,
Ya Emin Ey kullarına emniyet ve huzur veren Emîn,
Ya Mekin Ey saltanatı muhkem, nüfuz ve iktidar sahibi Mekîn,
Ya Metin Ey hiçbir şey hükmünü sarsmayan ve Kendisine güvenilen Metîn,
Ya Şedid Ey azap ve ikâbı şiddetli olan Şedîd,
Ya Şehid Ey kullarının her yaptığını gören Şehîd,
Ya Raşid Ey bütün işlerini ezelî takdirine göre en güzel bir şekilde neticeye ulaştıran Raşîd,
Ya Hamid Ey en çok övülen ve en çok övgüye layık olan Hamîd,
Ya Mecid Ey sonsuz şeref sahibi Mecîd,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman neccina minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme