Cevşen-ül Kebir 72. Bab - Oku ve Dinle

Ve es’elüke bi-esmaike: Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:
Ya Mübdi Ey mahlûkatı örneksiz ve yoktan yaratan Mübdî,
Ya Muid Ey mahlûkatı öldükten sonra yeniden dirilten Muîd,
Ya Hafiz Ey her şeyi muhafaza eden Hafîz,
Ya Muhit Ey her şeyi ilim ve kudretiyle kuşatan Muhît,
Ya Hamid Ey hamd ve senâya en çok layık olan ve çok övülen Hamîd,
Ya Mecid Ey azamet, şeref ve hâkimiyeti sonsuz Mecîd,
Ya Mukit Ey her türlü mahlûkata münasip rızık veren Mukît,
Ya Muğis Ey darda kalan çaresizlerin imdadına koşan Mugîs,
Ya Muizz Ey istediğine izzet veren ve şereflendiren Muizz,
Ya Müzill Ey istediğini zelil kılan Müzill,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman neccina minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme