Cevşen-ül Kebir 71. Bab - Oku ve Dinle

Ya rabbel-alemin Ey âlemlerin Rabbi,
Ya malike yevmid-din Ey amellerin karşılıklarının verildiği Kıyamet Gününün sahibi,
Ya men yuhibbüs-sabirin Ey sabredenleri seven,
Ya men yuhibbüt-tevvabin Ey tövbe edenleri seven,
Ya men yuhibbül-mütetahhirin Ey maddi ve manevi kirlerden temizlenenleri seven,
Ya men yuhibbül-muhsinin Ey Allah’ı görür gibi ibadet edenleri ve iyilik yapanları seven,
Ya men hüve hayrun-nasırin Ey yardım edenlerin en hayırlısı, 
Ya men hüve hayrül-fasılin Ey müşkül meseleleri halledip hükme bağlayanların en hayırlısı,
Ya men hüve hayrü'ş-şakirin Ey iyi amellere bol karşılık verenlerin en hayırlısı,
Ya men hüve a'lemü bil-müfsidin Ey ifsat edenleri en iyi bilen,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman neccina minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme