Cevşen-ül Kebir 69. Bab - Oku ve Dinle

Ya hayyu kable külli hayy Ey bütün dirilerden önce var olan gerçek hayat sahibi,
Ya hayyu ba’de külli hayy Ey bütün dirilerden sonra bâkî kalacak gerçek hayat sahibi,
Ya hayyül-lezi la yüşbihuhu şey Ey hiçbir şeyin Kendisine benzemediği gerçek hayat sahibi,
Ya hayyül-lezi leyse kemislihi hayy Ey hiçbir dirinin misli gibi olmadığı gerçek hayat sahibi,
Ya hayyül-lezi la yüşarikühü hayy Ey hiçbir dirinin Kendisine ortak olmadığı gerçek hayat sahibi,
Ya hayyül-lezi la yahtacü ila-hayy Ey hiçbir diriye muhtaç olmayan gerçek hayat sahibi,
Ya hayyül-lezi yümitu külle hayy Ey bütün dirileri öldüren gerçek hayat sahibi,
Ya hayyül-lezi yerzuku külle hayy Ey bütün dirileri rızıklandıran gerçek hayat sahibi,
Ya hayyül-lezi yuhyil-mevta Ey ölüleri dirilten gerçek hayat sahibi,
Ya hayyül-lezi la yemut Ey hiç ölmeyecek olan gerçek hayat sahibi,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman neccina minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme