Cevşen-ül Kebir 68. Bab - Oku ve Dinle

Ve es’elüke bi-esmaike: Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:
Ya Şefi Ey gerçek şefaat sahibi Şefî,
Ya Semi Ey gizli açık her sesi işiten Semî,
Ya Refi Ey istediğini yükselten Rafî,
Ya Meni Ey istediğini engelleyen Menî,
Ya Bedi Ey kâinatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan Bedî,
Ya Seri Ey hesâbı en süratli bir şekilde gören Serî,
Ya Beşir Ey sevdiklerini Cennet ve çeşitli mükâfatlarla müjdeleyen Beşîr,
Ya Nezir Ey kullarını itaate sevk etmek için azâbıyla korkutan Nezîr,
Ya Kadir Ey sonsuz kudret sahibi olan Kadîr,
Ya Muktedir Ey her şeye gücü yeten Muktedir,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman neccina minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme