Cevşen-ül Kebir 9. Bab - Oku ve Dinle

Ve es’elüke bi-esmaike: Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:
Ya Mani Ey olmamasını istediği şeyin meydana gelmesine engel olan Mâni’,
Ya Dafi Ey zararlı şeyleri ve mânileri defeden Dâfi’,
Ya Nafi Ey faydalı şeyleri yaratan Nâfi’,
Ya Sami Ey bütün sesleri işiten Sâmi’,
Ya Rafi Ey dilediklerinin mertebesini yükselten Râfi’,
Ya Sani Ey her şeyi sanatla yaratan Sâni’,
Ya Şafi Ey kullarına şefaat eden Şâfi’,
Ya Cami Ey istediğini istediği şekilde toplayan Câmi’,
Ya Vasi Ey ilim ve ihsânı her şeyi içine alan Vâsi’,
Ya Musi Ey istediği şeyi istediği şekilde genişletip bollaştıran Mûsi’,
Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme