Cevşen-ül Kebir 10. Bab - Oku ve Dinle

Ya sania külli masnu Ey bütün sanatların sanatkârı,
Ya halika külli mahluk Ey bütün mahlûkâtın yaratıcısı,
Ya razıka külli merzıık Ey bütün rızıklananların rızık vericisi,
Ya malike külli memluk Ey bütün sahip olunanların sahibi,
Ya kaşife külli mekrub Ey bütün sıkıntıya düşenlerin ferahlatıcısı,
Ya farice külli mağmum Ey bütün üzüntüye düşenlerin sevindiricisi,
Ya rahime külli merhum Ey bütün merhamet olunanların merhamet edicisi,
Ya nasıra külli mahzul Ey bütün yardımsız kalanların yardımcısı,
Ya satire külli ma’yub Ey bütün ayıplıların ayıplarını örten,
Ya melcee külli mazlum Ey bütün zulme uğrayanların sığınağı,
Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme