Cevşen-ül Kebir 60. Bab - Oku ve Dinle

Ve es’elüke bi-esmaike: Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:
Ya Evvel Ey her şeyden önce olan Evvel,
Ya Ahir Ey her şeyden sonra olan Âhir,
Ya Zahir Ey varlığı apaçık görünen Zâhir,
Ya Batın Ey her şeyin içyüzünden haberdar olan Bâtın,
Ya Halık Ey her şeyi yoktan yaratan Hâlık,
Ya Razık Ey her şeyi münâsip bir şekilde rızıklandıran Râzık,
Ya Sadık Ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren Sâdık,
Ya Sabık Ey varlığı her şeyden önce olan Sâbık,
Ya Saik Ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden Sâik,
Ya Falik Ey tohum ve çekirdekleri yarıp sümbüllendiren Fâlık,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme