Cevşen-ül Kebir 59. Bab - Oku ve Dinle

Ya kafiye menistekfah Ey Kendisini her şeye bedel yeter görenlerin Kâfisi,
Ya hadiye menistehdah Ey Kendisinden hidâyet isteyenlerin hidâyet edicisi,
Ya kaliye menisteklah Ey gizlenecek yer arayanların üstünü örten,
Ya daiye menisted’ah Ey Kendisini çağıranları Cennetine dâvet eden,
Ya şafiye menisteşfah Ey Kendisinden şifa isteyene şifa veren,
Ya kadiye menistekdah Ey Kendisinden hükmetmesini isteyenler hakkında hükmeden,
Ya muğniye menisteğnah Ey maddi ve manevi zenginlik isteyenleri zenginleştiren,
Ya mufiye menistevfah Ey Kendisinden her ihtiyacını yerine getirmesini isteyenlerin ihtiyaçlarına yeterli cevap veren,
Ya mukavviye menistakvah Ey kuvvet ve güç isteyenlere kâfi kuvvet veren,
Ya veliyye menistevlah Ey Kendisinden dostluk ve sahiplik isteyenlerin dost ve sahibi,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme