Cevşen-ül Kebir 43. Bab - Oku ve Dinle

Ya men hüve ileyhi yehrebül-haifun Ey korkanların kendisine kaçtığı,
Ya men hüve ileyhi yefzeul-müznibun Ey günahkârların kendisine sığındığı,
Ya men hüve ileyhi yaksidül-münibun Ey tövbe edenlerin kendisine yöneldiği,
Ya men hüve ileyhi yelceül-âsun Ey âsilerin kendisine ilticâ ettiği,
Ya men hüve ileyhi yerğabüz-zahidun Ey zahitlerin kendisine rağbet ettiği,
Ya men hüve fihi yetmeul-hâtiun Ey hatâlıların kendisine ümit beslediği,
Ya men hüve yeste’nisü bihil-müridun Ey kendisini arzulayanların onunla ünsiyet bulduğu,
Ya men hüve yeftehiru bihil-muhsinun Ey iyilik yapanların kendisiyle iftihar ettiği,
Ya men hüve aleyhi yetevekkelül-mütevekkilun Ey tevekkül edenlerin kendisine güvendiği,
Ya men hüve yeskünü bihil-mukinun Ey kuvvetle îman edenlerin kendisiyle huzur bulduğu,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme