Cevşen-ül Kebir 42. Bab - Oku ve Dinle

Ya men hüve fil-berri vel-bahri sebilüh Ey karada ve denizde yolu olan,
Ya men hüve fil-afaki ayatüh Ey dış âlemde âyetleri bulunan,
Ya men hüve fil-ayati burhanüh Ey âyetlerinde delili olan,
Ya men hüve fil-memati kudretüh Ey ölümlerde kudreti tecellî eden,
Ya men hüve fil-kuburi izzetüh Ey kabirlerde izzeti olan,
Ya men hüve fil-kıyameti milketüh Ey Kıyâmette saltanatı olan,
Ya men hüve fil-hisabi heybetüh Ey hesapta heybeti olan,
Ya men hüve fil-mizani kazaüh Ey Mîzanda hükmü olan,
Ya men hüve fil-cenneti rahmetüh Ey Cennette rahmeti olan,
Ya men hüve fin-nari azabüh Ey ateşte azabı olan,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme