Cevşen-ül Kebir 27. Bab - Oku ve Dinle

Ya Rabbel-beytil-haram Ey Beytül Haramın Rabbi,
Ya Rabbeş-şehril-haram Ey haram ayların sahibi,
Ya Rabbel-Mescidil-haram Ey Mescidül Haramın Rabbi,
Ya Rabbel-beledil-haram Ey haram belde olan Mekke’nin Rabbi,
Ya Rabber-rükni vel-makam Ey Rükn-ü Hacerül-Esved ve Makam-ı İbrahim’in Rabbi,
Ya Rabbel-meş’aril-haram Ey Meş’aril-Haramın Rabbi,
Ya Rabbel-hılli vel-haram Ey helâl ve haramın Rabbi,
Ya Rabben-nuri vez-zalam Ey nur ve karanlığın Rabbi,
Ya Rabbet-tahiyyeti ves-selam Ey tahiyyât ve selâmın Rabbi,
Ya Rabbel-celali vel-ikram Ey celâl ve ikrâmın Rabbi,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme