Cevşen-ül Kebir 26. Bab - Oku ve Dinle

Ve es’elüke bi-esmaike: Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:
Ya Musavvir Ey her varlığa münasip şekil giydiren Musavvir,
Ya Mukaddir Ey her şeyin plan ve programını ölçülü yapan Mukaddir,
Ya Mutahhir Ey her şeyi maddi ve manevi kirlerden temizleyen Mutahhir,
Ya Münevvir Ey nûruyla her şeyi nurlandıran Münevvir,
Ya Mukaddim Ey dilediğini öne geçiren Mukaddim,
Ya Muahhir Ey istediğini arkaya bırakan Muahhir,
Ya Müyessir Ey hayırlı işleri kolaylaştıran Müyessir,
Ya Münzir Ey kullarını azâbıyla korkutan Münzir,
Ya Mübeşşir Ey kullarını Cennet ve diğer mükafatlarla müjdeleyen Mübeşşir,
Ya Müdebbir Ey bütün kâinatı tam bir nizam içinde idare eden Müdebbir,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme