Cevşen-ül Kebir 18. Bab - Oku ve Dinle

Ya men hüve fi-mülkihi mukim Ey mülkünde dâim olan,
Ya men hüve fi-celalihi azim Ey celâlinde azîm olan,
Ya men hüve fi-sultanihi kadim Ey saltanatında kadîm olan,
Ya men hüve ala-abdihi rahim Ey kullarına rahmet eden,
Ya men hüve bi-külli şey’in alim Ey her şeyi bilen,
Ya men hüve limen cefahü halim Ey emirlerine uymayana halîm olan,
Ya men hüve limen tereccahü kerim Ey kendisine ümit bağlayana kerîm olan,
Ya men hüve fi-mekadirihi hakim Ey ölçülerinde hikmetli olan,
Ya men hüve fi-hükmihi latif Ey hükmünde lütuf sahibi olan,
Ya men hüve fi-lütfihi kadir Ey lütfünde kadîr olan,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme