Cevşen-ül Kebir 17. Bab - Oku ve Dinle

Ve es’elüke bi-esmaike Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:
Ya Mü’min Ey kalplerde îman nûrunu yakan ve kullarına huzur ve güven veren Mü’min,
Ya Müheymin Ey bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan Müheymin,
Ya Mükevvin Ey bütün mahlûkatı yoktan meydana getiren Mükevvin,
Ya Mülekkin Ey bütün yaratıklarına dünyadaki vazifelerini öğretip telkin eden Mülakkin,
Ya Mübeyyin Ey kulları için açıklanması gereken her şeyi beyan eden Mübeyyin,
Ya Mühevvin Ey musîbetleri hafifleten ve zorlukları kolaylaştıran Mühevvin,
Ya Müzeyyin Ey her şeyi münasip şekilde süsleyen Müzeyyin,
Ya Muazzım Ey dilediğini yücelten ve kullarına büyüklüğünü gösteren Muazzım,
Ya Muavvin Ey muhtaçların yardımına koşan Muavvin,
Ya Mülevvin Ey her şeyi çeşit çeşit renklerle bezeyen Mülevvin,
Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme