Cevşen-ül Kebir 96. Bab - Oku ve Dinle

Ve es’elüke bi-esmaike: Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:
Ya Müsebbib Ey sebepleri takdir eden Müsebbib,
Ya Mukarrib Ey itaatkâr kullarını kendisine yaklaştıran Mukarrib,
Ya Muakkıb Ey eşyayı hikmetle peş peşe getiren Muakkib,
Ya Mukallib Ey kullarının kalplerini halden hale değiştiren Mukallib,
Ya Mukaddir Ey her şeye bir miktar tespit eden Mukaddir,
Ya Mürettib Ey her şeyi düzene koyan Mürettib, 
Ya Murağğib Ey kullarını iyiliğe teşvik eden Murağğib,
Ya Müzekkir Ey kullarına öğüt veren Müzekkir,
Ya Mükevvin Ey mahlûkatı var eden Mükevvin,
Ya Mütekebbir Ey sonsuz büyüklük ve azamet sahibi Mütekebbir,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman hallısna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme