Cevşen-ül Kebir 93. Bab - Oku ve Dinle

Ya evvele külli şeyin ve ahirah Ey her şeyin evveli ve âhiri,
Ya ilahe külli şeyin ve saniah  Ey her şeyin ilâhı ve sanatkârı,
Ya razika külli şeyin ve halikah Ey her şeyin râzıkı ve hâlıkı,
Ya fatıra külle şeyin ve melikeh Ey her şeyin yaratıcısı ve sultânı,
Ya kabida külli şeyin ve basıtah Ey her şeyi daraltan ve genişleten,
Ya mubdie küllü şeyin ve muideh Ey her şeyi ilk defa yaratan ve öldükten sonra tekrar iâde eden,
Ya müsebbibe külli şeyin ve mukaddirah Ey her şeye gerekli sebepleri yaratan ve bir ölçü takdir eden,
Ya mürebbiye külli şeyin ve müdebbirah Ey her şeyi terbiye ve idâre eden,
Ya mükevvira külli şeyin ve muhavvileh Ey her şeyi döndüren ve değiştiren,
Ya muhyiye külli şeyin ve mümiteh Ey her şeyi dirilten ve öldüren,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman hallısna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme