Cevşen-ül Kebir 84. Bab - Oku ve Dinle

Ve es’elüke bi-esmaike: Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:
Ya Ferd Ey eşi ve benzeri olmayan Ferd,
Ya Vitr Ey zât, sıfat ve fiillerinde çifti olmayan Vitr,
Ya Ehad Ey her bir şeyde birliğini gösteren Ehad,
Ya Samed Ey hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu Samed,
Ya Emced Ey şan, şeref ve yüceliği en büyük olan Emced,
Ya Eazz Ey izzet ve galibiyeti mukayeseye gelmeyen Eazz,
Ya Ecell Ey sonsuz azamet ve celâl sahibi Ecell,
Ya Ehakk Ey bütün gerçeklerden daha gerçek ve ibâdete en çok lâyık olan Ehakk,
Ya Eberr Ey herkesten fazla iyilik yapan Eberr,
Ya Ebed Ey varlığının sonu olmayan Ebed,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman neccina minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme