Cevşen-ül Kebir 74. Bab - Oku ve Dinle

Ya men hüve zikruhu şerefün liz-zakirin Ey zikri Kendisini zikredenlere büyük şeref olan,
Ya men hüve şükrühü fevzün liş-şakirin Ey şükrü Kendisine şükredenlere büyük kurtuluş olan,
Ya men hüve hamdühü fahrun lil-hamidin Ey hamdı Kendisini övenlere büyük iftihar vesilesi olan,
Ya men hüve taatühü necatün lil-mutiin Ey tâati, Kendisine itaat edenlere necât olan,
Ya men hüve babuhü meftuhun lit-talibin Ey kapısı, Kendisini arayanlara açık olan,
Ya men hüve sebilühü vadıhun lil-müminin Ey yolu müminlere zâhir ve belli olan,
Ya men hüve ayatühü bürhanün lin-nazırin Ey âyetleri bakanlar için kesin delil olan,
Ya men hüve kitabühü tezkiretün lil-mukınin Ey kitabı kuvvetli îman sahipleri için öğüt olan,
Ya men hüve afvühü melceün lil-müznibin Ey affı günahkarlar için sığınak olan,
Ya men hüve rahmetühu karibün lil-muhsinin Ey rahmeti muhsinler için yakın olan,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman neccina minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme