Cevşen-ül Kebir 40. Bab - Oku ve Dinle

Ya men hüve haleka fesevva Ey yaratıp düzene koyan,
Ya men hüve kaddera feheda Ey takdir edip hedefe götüren,
Ya men hüve yekşifül-belva Ey belâyı kaldıran,
Ya men hüve yesmeun-necva Ey gizli yakarışı işiten,
Ya men hüve yünkızül-ğarka Ey batmışı kurtaran,
Ya men hüve yüncil-helka Ey helâk olana necât veren,
Ya men hüve yeşfil-merda Ey hastaya şifa veren,
Ya men hüve emate ve ehya Ey öldüren ve dirilten,
Ya men hüve edhake ve ebka Ey güldüren ve ağlatan,
Ya men hüve edalle ve ehda Ey saptıran ve hidâyete erdiren,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

1 yorum: