Cevşen-ül Kebir 37. Bab - Oku ve Dinle

Ve es’elüke bi-esmaike: Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:
Ya Kafi Ey kullarına yeten Kâfi,
Ya Şafi Ey her türlü derde devâ veren Şâfi,
Ya Vafi Ey vaadinde duran Vâfi,
Ya Muafi Ey maddî ve mânevî dertlere âfiyet veren Muâfi,
Ya Ali Ey her şeyiyle yüce olan Âli,
Ya Dai Ey kullarını iyiliğe ve Cennete davet eden Dâi, 
Ya Radı Ey iyi kullarından hoşnut olan Râzi,
Ya Kadı Ey hikmet ve adâletle hükmeden Kâdi,
Ya Baki Ey varlığının sonu olmayan Bâkî, 
Ya Hadi Ey dilediğini doğru yola ulaştıran Hâdi,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

1 yorum: